Firmas para el MetroFlog..! :)

Tema en 'Foro Libre' iniciado por DarkProsXD, 20 Feb 2009.

 1. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ b ‘ ‘ ‘A
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ $b ‘ ‘Vb.
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ”$b ‘ ‘V$b.
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘$b ‘ ‘V$b.
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ”$b. ‘V$$oooooooo. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘..
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ”$P* ‘V$$$””**$$b. ‘ ‘ ‘ ‘.o$P
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘” ‘.oooZ$$b..o$$$$$$C
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘.$$$$$$$$$$$$$$b.
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘$$$$$$$$$$$$$$$
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘.o$$o$$$$P””*$$$$$P”””*$$P
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘.$$**$$P”q$C ‘ ‘ ‘ ‘”$$b ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘.$P
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘$P ‘ ‘ ‘”$$b “$ . .$$$b. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘*”
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘$ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘$$. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘”***$$$$b. ‘A.
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘V$b ‘ ‘ ‘. ‘Z$b. ‘ ‘. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘”*$$$b$:
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘V$. ‘ ‘”*$$b. ‘ ‘b. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘”$$$
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘”$b ‘ ‘ ‘ ‘ ‘”*$. ‘ ‘*b. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘”$$b
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘”$b. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘”L ‘ ‘”$o. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘”*” ‘ ‘ ‘ ‘ ‘.ooo..
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘”*$o. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘”*$o. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘.o$$$$b.
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘”*$b. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘”$b. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘.$$$*” ‘ ‘ ‘””*.
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘”*$o. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘”$$o. ‘ ‘ ‘ ‘$$$’ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘”$o ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘”$$b. ‘ ‘”$$ ‘ ‘ ‘…oo..
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘”$b. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘”$$b. ‘”$$$$P*”””””
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘. “$ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘”$$b ‘ ‘”$$P”
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘L.”$. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘.$$$. ‘ ‘$$
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘.. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘$$; ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘o$$$ ‘ ‘$$
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘. $.l ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘”$’ ‘ ‘ ‘ ‘.$$$$P ‘ ‘$$P
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘.I ‘.$b ‘b ”. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘”P ‘ ‘ ‘.P*””*$$; ‘ ‘$$
  ‘ ‘ ‘.$P ‘ ‘$o “. ‘”. ‘ ‘. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘” ‘.” ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘$$ ‘ ‘ ‘$;
  ‘ ‘.$; ‘ ‘$$. ‘”A ‘”$. ‘”. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ” ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘o$$P ‘ ‘.$P
  ‘.$$b ‘ ‘$$. ‘*$. ‘”$$o. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘.$$P ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘$”
  .$$$ ‘ ‘$$$. ‘”$o.”**$$o.’ ‘ ‘.o$$P” ‘ ‘ ‘ ‘P
  $P”$b ‘$$$o ‘ ‘”*$$boooooc$$$$P” ‘ ‘ ‘.
  $ ‘ ‘$$.”$$”*$. ‘ ‘ ‘”$$$$$$$$C ‘ ‘.o”
  I” ‘ ‘$P”$.”$b. ‘”*$. ‘ ‘ ‘ ‘”**$$$*”*$$$$”
  ‘ ‘ ‘ ‘$ ‘ ‘”$.”$$. ‘ ‘ ‘””‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘”*$*
  ‘ ‘ ‘ ‘$. ‘ ‘ ‘”.”$$o mls
  ‘ ‘ ‘ ‘”I ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘”$$b. .
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘”$$b.”$o.
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘”*$.”$$o.
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘”$o $$b.
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ”$o’$$$b.
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ”$.’$$**$o
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ”$.$$. ‘$
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘$; ‘$$o. ‘”$.
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘”$: ‘$ ‘”*o ‘ ‘”.
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘L ‘ ‘ ‘$ ‘$P ‘ ‘ ‘ ‘l ‘ ”.
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘$. .$ $;
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘;$.$P $
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘”$$ P’
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘$$;:
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘$P
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘o$P
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘$P
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘I’

  __¶¶¶¶¶¶______¶¶¶__¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶
  _¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶__¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶___________¶¶¶__¶¶¶_______¶¶¶_______¶¶¶
  ¶¶¶___________¶¶¶__¶¶¶_______¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶___________¶¶¶__¶¶¶_______¶¶¶_______¶¶¶
  _¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶__¶¶¶_______¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶
  ___¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶________¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶

  oooO
  (….)…. Oooo….Hola
  …(……(….)…
  .._)….. )../….
  ………. (_/…..EStoY PasaNdO PoR Tu PagInA,
  oooO
  (….)…. Oooo….
  …(……(….)…
  .._)….. )../….
  ………. (_/…..DeSpAcItO pOrKE Me CaNsO,
  oooO
  (….)…. Oooo….
  …(……(….)…
  .._)….. )../…. Ya vOy PaSaNdO,
  ………. (_/…..
  oooO
  (….)…. Oooo…. No tEnGo pRiSa
  …(……(….)…
  .._)….. )../….
  ………. (_/….. yA ME ViStE…. EsPeRa
  oooO
  (….)…. Oooo…. HaY CoMo kE TeNgO UnA AmPoYa
  …(……(….)…
  .._)….. )../…. eN EsTe pIe aVeR ¡!!
  ………. (_/…..
  oooO
  (….)…. Oooo….
  …(……(….)… A SoLO ErA UnA PiEdRiTa
  .._)….. )../….
  ………. (_/….. eSo mE PaSa PoR AnDaR DeScALza
  oooO
  (….)…. Oooo….
  …(……(….)…
  .._)….. )../…. MeJoR yA

  BESOS**BESOS*
  *BESOS*…..*BESOS*
  *BESOS*…….*BESOS*
  *BESOS*…..*BESOS*
  *BESOS**BESOS*
  *BESOS*…..*BESOS*
  *BESOS*…….*BESOS*
  *BESOS*…..*BESOS*
  *BESOS**BESOS*
  *BESOS*BESOS*BESOS*
  *BESOS*BESOS*BESOS*
  *BESOS*
  *BESOS*
  *BESOS*BESOS*BESOS*
  *BESOS*BESOS*BESOS*
  *BESOS*
  *BESOS*
  *BESOS*BESOS*BESOS*
  *BESOS*BESOS*BESOS*
  ………..*BESOS*
  …*BESOS*…*BESOS*
  .*BESOS*…….*BESOS*
  …*BESOS*……*BESOS*
  …..*BESOS*
  ………..*BESOS*
  *BESOS*……*BESOS*
  .*BESOS*…….*BESOS*
  …*BESOS*…*BESOS*
  ………..*BESOS*
  ………..*BESOS*
  ….*BESOS*…*BESOS*
  .*BESOS*……….*BESOS*
  .*BESOS*……….*BESOS*
  *BESOS*…………*BESOS*
  .*BESOS*……….*BESOS*
  .*BESOS*……….*BESOS*
  ….*BESOS*…*BESOS*
  ……….*BESOS*………..
  ………..*BESOS*
  …*BESOS*…*BESOS*
  .*BESOS*…….*BESOS*
  …*BESOS*……*BESOS*
  …..*BESOS*
  ………..*BESOS*
  *BESOS*……*BESOS*
  .*BESOS*…….*BESOS*
  …*BESOS*…*BESOS*
  ………..*BESOS*

  _____________________***__***
  ____________________***____***
  ___________________***______***
  __________________***________***
  _________________***__________***
  ________________***____________***
  ***************____***____***____******************
  _***_________________***____***________________***
  _____***_____________***____***_____________***
  _______***___________***____***___________***
  _________***_________***____***_________***
  ___________***_______***____***_______***
  ____________***______***____***______***
  _____________***___________________***
  ____________***_________***_________***
  ___________***________***__***_______***
  __________***______***_______***______***
  _________***_____***___________***_____***
  ________***____***_______________***____***
  ______***__***______________________***__**

  88888888888
  ____888
  ____888
  ____888______.d88b.
  ____888_____d8P__Y8b
  ____888_____88888888
  ____888_____Y8b.
  ____888______”Y8888
  888____________________________________888
  888______888___________________________888
  888____________________________________888
  888__888_888__.d888b.__888d888_.d88b.____888
  888_.88P_.888_d8P__Y8b_888P___ddY__Y8b__.888
  8888888….888_88888888_888___.888__888__
  888_”88b_.888_Y8b______888___.Y8V__V8P___
  888__888_888__Y8888___888_____.Y8888 ___

  ________****H****________
  ________****O****________
  ________****L****________
  ________****A****________

  ________****S****_______
  ________****O****________
  ________****L****________
  ________****O****________

  ________****P****________
  ________****A****________
  ________****S****________
  ________****A****________
  ________****B****________
  ________****A****________

  ________****X****________

  ________****A****________
  ________****Q****________
  ________****U****________
  ________****I****________

  ________****P****________
  ________****A****________
  ________****R****________
  ________****A****________

  ________****S****________
  ________****A****________
  ________****L****________
  ________****U****________
  ________****D****________
  ________****A****________
  ________****R****________
  ************************
  _**********************__
  __********************___
  ___******************____
  ____*******BYE!*****_____
  _____**************______
  ______************_______
  _______**********________
  ________********_________
  _________******__________
  __________****___________
  ___________**____________

  ….. , . - . - , _ , …….
  ……… ) ` - . .> ‘ `( …….
  …….. / . . . .`.. . . .. ……..
  …….. |. . . . . |. . .| ………
  ……… .. . . . ./ . ./ ………..
  ……….. `=(.. /.=` ………..
  …………. `-;`.-’ ………….
  …………… `)| … , ………
  …………….. || _.-’| ……….
  …………. , _|| .._, / ………
  ……. , ….. ..|| .’ …………..
  …. |.. |.. , . ||/ ……………
  , ….` | /|., |Y.., ………..
  … ‘-…’-._….||/ …………..
  …….. >_.-`Y| ……………
  …………. , _|| …………..
  …………… ..|| …………..
  …………….. || …………..
  …………….. || …………..
  …………….. |/ …………..
  ……………………………..

  .´´´´´´´ ´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶
  ´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
  ´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶
  ´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶
  ´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶
  ´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶
  ´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶1´´´¶¶¶¶$´´´´´´´´´´´¶¶¶¶
  ´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶$´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶
  ´´¶¶¶¶¶´´´´´OO´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶
  ´´¶¶¶¶¶´´´OO´´OO´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶
  ´´´¶¶¶¶´´´´´OO´´´´´´´´´´´hola´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´
  ´´´´¶¶¶¶1´´´´´´´´´´´´´´ke wapa.´´´´´´´´´´´¶¶¶´´
  ´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´t vez oy´´´´´´´´´¶¶¶´´´
  ´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´
  ´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´´´´´*¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´
  ´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´
  ´´´´¶¶¶¶´¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´
  ´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´
  ´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´
  ´´´´¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´
  ´´´´´´´¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´

  _________0000000000___________000000000
  _______00000000000000_______0000000000000
  _____000000000000000000__000000000000000000
  ___000000000000000000000000000000_______00000
  __0000000000000000000000000000000_________0000
  _0000000000000000000000000000000000________0000
  _0000000000000000000000000000000000000_____0000
  0000000000000000000000000000000000000000___00000
  00000000000000000000000000000000000000000_000000
  000000000000000000000000000000000000000000000000
  000000000000000000000000000000000000000000000000
  _0000000000000000000000000000000000000000000000
  __00000000000000000000000000000000000000000000
  ____0000000000000000000000000000000000000000
  ______000000000000000000000000000000000000
  _________000000000000000000000000000000
  ____________000000000000000000000000
  ______________00000000000000000000
  _________________000000000000000
  ___________________0000000000
  _____________________000000
  ______________________0000
  _______________________00

  •[♥]•[★] wöÓlax!.*
  -•[♥]•[★] cÖmÖ estas?!.*
  –•[♥]•[★] esperÖ k bn!.*
  —•[♥]•[★]aki pasÖ a dejar
  —-•[♥]•[★]mi linda firmita
  —–•[♥]•[★]super linda la fÓtÓ!
  ——•[♥]•[★] aki nÓ tengÓ prisa
  ——-•[♥]•[★]pero te pidÓ
  ———•[♥]•[★]un gran
  ———•[♥]•[★]favÓ pazat
  ——–•[♥]•[★] x mi pag
  ——-•[♥]•[★]va i ps iÓ sigÓ pasandÓ
  ——•[♥]•[★] x el tuiÓ
  —–•[♥]•[★] bye
  —-•[♥]•[★] bezÓz
  —•[♥]•[★] &
  –•[♥]•[★] muxhÓz abrazÓz
  –•[♥]•[★]pozt me!!!

  ________________s$$$?______s__ ___
  ______________.s$$$___ __.s$, ___
  _____________s$$$$³______.s$__ _.
  ________, ____$$$$$.______s$³__ __
  ________$___$$$$$$s_____s$³___ __³,
  _______s$___³$$$$$$$s___$$$, ` ____..
  _______$$____³$$$$$$s.__³$$s__ ___, ,
  ________³$.____³$$$$$$$s_.s$$$_ ___
  _______`$$.____³$$$$$$$_$$$$__ _
  ________³$$s____³$$$$$$s$$$³__
  _________³$$s____$$$$$s$$$$`__
  ______s.__$$$$___s$$$$$$$$³_.s $$³__
  ______$$_s$$$$..s$$$$$$$$$$$$$ $³__
  ______s$.s$$$$s$$$$$$$$$$$$$$$ $_
  _____s$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$³
  ____s$$$ssss$$$$$$$$$$ssss$$$s
  ___$$s§§§§§§§§§s$$$$s§§§§§§§§§$$
  ___³§§§§§§§§§§§§§s$s§§§§§§§§§§§§
  ___§§§§§§§§§§§§§§§s§§§§§§§§§§§§§§
  ___³§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
  ____³§§§§§Gracias Por VistarME§§§³§
  _____³§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§³
  ______³§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§³
  ________³§§§§§§§§§§§§§§§§§§§³
  __________³§§§§§§§§§§§§§§§³
  ____________³§§§§§§§§§§§³
  _______________³§§§§§³
  _________________³§³

  . . . . . . .. . . . . .*** . . * . . *****
  . . . . . . . . . . . . .** . . **. . . . .*
  . . . . . . . . . . . . ***.*. . *. . . . .*
  . . . . . . . . . . . .****. . . .** . . . ******
  . . . . . . . . . . . ***** . . . .**.*. . . . .
  . . . . . . . . . . .*****. . . . . **. . . . . .
  . . . . . . . . . .*****. . . . . .*. . . . . . *
  . . . . . . . . . .******. . . . .*. . . . . *
  . . . . . . . . . .******* . . .*. . . . .*
  . . . . . . . . . . .*********. . . . . *
  . . . . . . . . . . . .******* . ***
  . . *******. . . . . . . . .**
  . . .*******. . . . . . . . *
  . . . ******. . . . . . . . * *
  . . . .***. . *. . . . . . .**
  . . . . . . . . .*. . . . . *
  . . . . . . .****.*. . . .*
  . . . . . *******. .*. .*
  . . . . .*******. . . *.
  . . . . .*****. . . . *
  . . . . .**. . . . . .* l
  . . . . .*. . . . . . **.*
  . . . . . . . . . . . **
  . . . . . . . . . . .*
  . . . . . . . . . . .*
  . . . . . . . . . . .*
  . . . . . . . . . . *
  . . . . . . . . . .

  ……..*..lovel…*
  …..*..lovelovelo…*
  …*..lovelovelove….*
  ..*.lovelovelovelove…*…………….*….*
  .*..lovelovelovelovelo…*………*..lovel….*
  *..lovelovelovelovelove…*….*…lovelovelo.*
  *.. lovelovelovelovelove…*….*…lovelovelo.*
  .*..lovelovelovelovelove…*..*…lovelovelo…*
  ..*…lovelovelovelovelove..*…lovelovelo…*
  …*….lovelovelolovelovelovelovelovelo…*
  …..*….lovelovelovelovelovelovelov…*
  ……..*….lovelovelovelovelovelo…*
  ………..*….lovelovelovelove…*
  ……………*…lovelovelo….*
  ………………*..lovelo…*
  …………………*…..*
  ………………….*..*

  _____$$$$$$$$$$$$$$$$_____
  ____4$$$$$$$$$$$$$$$$F____
  ____4$$$$$$$$$$$$$$$$F____
  ____$$$$”_”$$$$”_”$$$$_____
  _____$$F___4$$F___4$$_____
  _____´$F___4$$F___4$”_____
  ______$$___$$$$___$P______
  ______4$$$$$”^$$$$$%_____
  _______$$$$F__4$$$$_______
  ________”$$$ee$$$”________
  ________._*$$$$F4_________
  _________$_____.$_________
  _________”$$$$$$”_________
  __________^$$$$___________
  _4$$c_______””_______.$$r_
  _^$$$b______________e$$$”_
  _d$$$$$e__________z$$$$$b_
  4$$$*$$$$$c____.$$$$$*$$$r
  _””____^*$$$be$$$*”____^”_
  __________”$$$$”__________
  ________.d$$P$$$b_________
  _______d$$P___^$$$b_______
  ___.ed$$$”______”$$$be.___
  _$$$$$$P__________*$$$$$$_
  4$$$$$P____________$$$$$$4

  *´¨)
  ¸.•´¸.•*´¨) ¸.•*¨)
  (¸.•´ (¸.•` ¤…
  ________(`*•.¸ (`*•.¸ ¸.•*´) ¸.•*´)
  ___..::¨`•.¸ *…!* tu mensaje!
  *!…* ¸.•`¨::..
  _______.(¸.•*(¸.•*´¨¨¨¨`*•.¸)*•.¸).

  ´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´
  ´´´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶ ´¶¶¶¶´´
  ´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶ ´´´´¶´
  ´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶´¶¶¶¶¶¶ ´´´¶´
  ´´´´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶ ´
  ´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶ ´
  ´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶ ´´
  ´¶¶¶´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´
  ´´´¶´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´
  ´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´¶´´
  ´´¶¶¶´´´´´´´´´¶¶¶´´´´¶¶´´´¶¶´´
  ´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´
  ´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´
  ´´´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´
  ´´´¶´´´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´¶´´´
  ´´´¶´´´´¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶´´´´
  ´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´¶¶´´
  ´´¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶´´
  ´¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶´´
  ´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶´´
  ´´¶¶´´´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´
  ´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´

  **______________.O._______________*.*.*…..*
  ________________.OO._______________………
  ________________.OOO.____________.O. * .* ..
  ________________.OOOO.______-.OOO. * .* . ….
  ________________.OOOOO._-.OOOO. * .* ..
  _______________.OOOOOOOOOOO. * . * . * . *
  __________-.OOOOOOOOOOOOO. * .* ..
  _____.OOOOOOOOOOOOOOOOO. * . * . * . * ..
  __________-.OOOOOOOOOOOOO. * . * . * ..
  _______________.OOOOOOOOOOO. * . * . * ..
  ________________.OOOOO._-.OOOO. * . *. * . * ..
  ________________.OOOO.______-.OOO. * .* ..
  ________________.OOO.____________.O. * . *. *..
  ________________.OO.__________.*.*.*.*.*.*
  ________________.O.__________.*.*.*.*.*
  _________________·________.*.*.*.*.*
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶

  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
  ´¶¶¶¶¶´´¶¶´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶
  ´´¶¶¶¶¶´´¶´´¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶´´¶´´´¶´¶¶¶
  ´´¶¶¶¶¶¶´¶´´¶¶¶´´´¶´¶¶¶¶´´¶´´´¶´¶¶¶¶
  ´´¶´¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶´´´¶´´¶¶¶¶´¶´´´¶´´¶¶¶
  ´´¶´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶´´´¶´´´¶¶¶¶´´´¶´¶¶¶¶¶¶
  ´´¶´´´¶¶¶¶´´¶¶¶´´´¶´´´´¶¶¶¶´´¶´´´¶¶¶¶
  ´¶¶¶´´´¶¶¶´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶´´´¶¶¶´¶¶¶´´¶¶¶¶¶

  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶´´´´¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶
  ´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´¶¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´´¶¶¶´´´´´´¶´¶¶¶
  ´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´´¶¶¶´´´´´´¶´¶¶¶¶
  ´¶¶¶¶´´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶´´´´¶¶¶´´´´´´¶´´¶¶¶
  ´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´¶¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´´¶¶¶´´´´´¶´¶¶¶¶¶¶
  ´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´¶¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´´¶¶¶´´´´´¶´´´¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶´¶¶¶´´¶¶¶¶¶
  ´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶
  ´´¶´´´´´´´´¶´´¶´´´´´´´´¶
  ´¶´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´¶
  ¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶
  ¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶
  ¶´´´´ ´mary´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶
  ´¶´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´¶´´¶´´´´´´´´¶
  ´´´¶´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´¶
  ´´´´´¶´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶
  ´´´´´´´¶´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶
  ´´´´´´´´´¶´´´´´¶´´´´´´´´´´juana´´´´´´´´¶
  ´´´´´´´´´´´¶´´¶´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶
  ´´´´´´´´´´´´¶¶´´`´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´¶
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´¶
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´¶

  _____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ___________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ________$$$$___$$$$$$$$$$$$$$$___$$$
  ______$$$$______$$$$$$$$$$$$______$$$$
  ____$$$$$________$$$$$$$$$$________$$$$
  ___$$$$$__________$$$$$$$$___________$$$$
  __$$$$$____________$$$$$$____________$$$$$
  _$$$$$$____________$$$$$$$____________$$$$$
  _$$$$$$___________$$$$$$$$$___________$$$$$$
  _$$$$$$$_________$$$_$$$_$$$_________$$$$$$$
  _$$$$$$$$______$$$$___$___$$$$______$$$$$$$$
  _$$$$$$$$$$$$$$$$$___$$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_o$$
  _$$$__$$$wWw.ELFATHER-619CHAPIN.ES.TL$$__$$$
  __$$$__$’$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__o$$$
  __’$$o__$$__$$’$$$$$$$$$$$$$$’$$__$$_____o$$
  ____$$o$____$$__’$$’$$’$$’__$$______$___o$$
  _____$$$o$__$____$$___$$___$$_____$$__o$
  ______’$$$$O$____$$____$$___$$ ____o$$$
  _________’$$o$$___$$___$$___$$___o$$$
  ___________’$$$$o$o$o$o$o$o$o$o$$$$’
  ______________’$$$$$$$$$$$$$$$$$$

  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶
  ¶´´¶¶¶´´´´´¶¶¶´´¶¶¶´´¶
  ¶´´¶¶¶´´´´´¶¶¶´´¶¶¶´´¶
  ¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶´´¶
  ¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶´´¶
  ¶´´¶¶¶´´´´´¶¶¶´´¶¶¶´´¶
  ¶´´¶¶¶´´´´´¶¶¶´´¶¶¶´´¶
  ¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶
  ¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´¶¶´´´¶
  ´´´´´´¶¶´´¶
  ´´´´´´´´¶´¶
  ´´´´´´´´´¶

  ´´´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´ ♥
  ´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶´´´
  ´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶´´
  ´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶´
  ´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶´
  ´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶´
  ´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶´
  ´´´¶¶´´´´¶¶¶¶´´´´´¶´´´´
  ´´´¶¶´´´´¶¶¶¶´´´´´¶¶´´´
  ´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´
  ´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´´´´
  ´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´´´¶´¶´¶´¶´¶ ♥

  .(………………/….)
  . …………… /…./
  ……………../…./
  ……../´¯.I.¯`./
  …./… I….I..(¯¯¯`
  …I…..I….I…¯¯….
  …I…..I´¯.I´¯.I…..)
  ……..` ¯..¯ ´…….’
  …._________.•´
  …..lo o o o o ol
  …..lo o o o o ol
  …..lo o o o o o|

  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$¶´´´´´¶´´´´´¶¢
  ´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¢´´´¶´´´ø¶
  ´´´´´´´´´´¶¶´´´´ø¶¶¶´´´´´´oø´´ø´´øo
  ´´´´´´´´´´¶7´´´´´´´¶¶¶´´´´´´1´´´1´´´´1o
  ´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶7´´´´´´´´1o¶¶¶ø
  ´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´1
  ´´´´´o¶¶¶¶¶¶¶¶¶ø´´´´´´´´´´´´´´´´´´o$¢
  ´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´¢´´1ø´´´1¶¶o
  ´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶o´´´´´´´1$´´´¶
  ´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶´´´´o¶´
  ´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶
  ´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´
  ´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´
  ´´´1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´
  ´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶

  _______________6______________
  ______________666_____________
  _____________66666____________
  ____________6666666___________
  _____________66666____________
  ______________666_____________
  ______________666_____________
  ______________666_____________
  ______________666_____________
  ______________666_____________
  ______________666_____________
  ______________666_____________
  ______6_______666_______6_____
  _____666______666______666____
  ____66666666666666666666666___
  ____66666666666666666666666___
  _____666______666______666____
  ______6_______666_______6_____
  ____________6666666___________
  ___________666666666__________
  ____________6666666___________
  ______________666_____________
  _______________6______________

  ¶¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´´´¶
  ¶¶¶´¶¶¶¶¶´¶´¶¶¶¶¶´¶ HöÖlääx…!!**
  ¶¶´¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶´¶
  ¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶ кöÖмо sтäs??…!!**
  ¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶
  ¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶ кöÖмо sтäs??…!!**
  ¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶´¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶´¶ öÖjälä кє мüüüii вιєи…!!**
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶´¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶ äкι иöÖмäźн ρäяä dєjäя…
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶ мι lιиdä fιямιтä…!!**
  ¶¶¶¶¶¶¶¶__________¶¶
  ¶¶¶¶¶_______________¶¶¶ тä яє wёиä lä föÖтιтö…!!**
  ¶¶¶____________________¶
  ¶¶______¶¶______________¶ вüєиö ρs кüιdєsё…!!**
  ¶______¶¶¶¶______________¶
  ¶______¶¶¶¶____¶¶¶¶______¶ιι кє тєиgäѕ üи wёи dιä
  ¶_______¶¶_______________¶
  ¶________________________¶ =D,jöjöjöjö..!!**
  ¶_____¶¶__________¶¶_____¶
  ¶¶¶_____¶¶________¶¶_____¶ ѕälüdöÖтёs…!!**
  ¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶
  ¶¶¶¶¶________________¶¶ xäüs ιι тє x тäźн яє мäl!*
  ¶¶¶¶¶¶¶¶___________¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ESTA XEERE TU WEB

  ______/ .- ,’__________`. -.______ Pase
  _______ ` /`__________’ ‘/______ A dejar
  ________`-/___’a___a`___-’________ Mi saludito
  _________|____,’(_)`.____|_________ Espero
  ____________( ._|_.)___/_________ Que estes
  _____________`.__,’___/__________ bien !!
  __________.-`._______,’-.__________ Pasate por
  ________,’__,’___`-’___`.__`._______ El mio
  _______/___/__Pase____________ TE mando
  _____,’____/___para _________`.___ Muchos
  ___,’_____|__dejarte un ______|____`._saludos!!
  __|_____,’|___saludo¡!_____|`._____|
  ___`.__,’_.-____________/-._`.__,’__ Bye!!! !!
  _________/_`._________,’_________ _
  __.””-._,’______`._:_,’_______`.,-””.__
  _/_,-._`_______)___(________’_,-._ Te CuIdAs
  ________,’________`.____/_____/

  ______________________.s$$$³³´_______,___s$$³³
  _____________________s$$$$³³______.s$___$$³³
  ________________,____$$$$$.______s$³³____³³$
  ________________$___$$$$$$s_____s$³³_____³³,
  _______________s$___³³$$$$$$s___$$$
  _______________$$____³³$$$$$$s.__³³$$s
  _______________³³$.____³³$$$$$$$s_.s$$$____s´
  _______________`$$.____³³$$$$$$$_$$$$___s³³
  ________________³³$$s____³³$$$$$$s$$$³³__s$
  _________________³³$$s____$$$$$s$$$$__s$$
  _____________`s.__$$$$___s$$$$$$$$³³_.s$$³³__s
  ______________$$_s$$$$..s$$$$$$$$$$$$$$³³__s$
  ______________s$.s$$$$s$$$$$$$$$$$$$$$$_s$$
  _____________s$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$³³
  ____________s$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$´
  ____________$$*ste*ste*$$$$$$$$$*ste*ste*$$
  ____________*ste*___*ste*$$$$*ste*___*ste*
  __________*ste*______*ste*$*ste*_______*ste*
  _________*ste*__________*ste*__________*ste*
  _________*ste*________________________*ste*
  __________*ste*______________________*ste*
  ___________*ste*_____________________*ste*
  _____________*ste*_________________*ste*
  ______________*ste*_____________*ste*
  ________________*ste*_________*ste*
  __________________*ste*_____*ste*
  ____________________*ste**ste*
  _______________________*ste*

  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶ooooooooo¶ ´
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶ooooooooooo¶´´
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶oooooooooooo¶´´
  ´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´¶oooooooooooo¶´´´
  ¶¶ooooooooooo¶¶¶´´´´´´´´¶oooo*ooo*ooo¶´´´
  ¶¶ooo*ooo*oooooo¶¶´´´´´¶oooooooooooo¶ ´´´
  ´¶¶¶oooooooooooooo¶¶¶¶¶¶ooooooooooo¶´´´´
  ´´´¶¶oooooo*ooooooooo¶oooooo*ooooo¶ ´´´´´
  ´´´´¶¶ooooooo.oooooo¶¶oooooooo.oooo¶ ´´´´´´
  ´´´´´¶¶ooooooo.oooooo¶ooooooooo.ooo¶¶ ´´´´
  ´´´´´´´¶¶oooooo.ooooo¶¶ooooooooo.ooooo¶ ´´
  ´´´´´´´´´¶ooooooo.oooo¶´¶oooooooo.ooooo¶ ´
  ´´´´´´´´¶oooooooooo.oo¶´´¶¶oooooooo.oooo¶ ´
  ´´´´´´´¶ooooooooooooo¶¶´´´¶¶oooooooo*o¶¶ ´
  ´´´´´´´¶¶oooooooooooo¶´´´´´´¶oooooooo¶¶ ´´
  ´´´´´´´´¶¶ooooooooooo¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶ ´´
  ´´´´´´´´´¶¶oooooooo¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´
  ´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

  ´´´´´$¶7¶¶¶¶¶¶¶¶1´´´´´´´´´´´´´´
  ´´´ø¶´´´´´´´´´´1ø¶¶¶¶¶¶ø´´´´´´__
  ´´øø´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶1´´´´
  ´´¶´¶¶´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´¶o´´´__
  ´¶´¶¶¶¶ø1´´´´´o¶´´´´´´´´´´¶´´´
  ´¶´¶¶¶¶¶ø1´´´´´´´´´´´´´´´´¶´¶´__
  ´¶´¶¶¶¶¶¶7´´´´´´´´´´´´´´´¢¶¶¶´
  ´´¶´¶¶¶¶¶1´´´´´´´´´´´´´¶¶7´´´´__
  ´´´o1¢¶¶1¶´´´´´´´7ø$¶$7´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´7$´´´øø7´´´´´´´´´´´´__
  ´´´´´´´´´´´o¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´¶´´´´$´´´´´´´´´´´´´__
  ´´´´´´´´´´o¢´´7´´¶ø´´
  ´´´´´´´´´7øø´´¶´´´$¢´
  ´´´´´´ø´´¶´¶´´7¢´´´¶´´´´´´´´´´__
  ´´´´´´o¶7¶1¶´´´¶´´¶´´1o´´´´´´´__
  ´´´´´´¶´´1´´$7¶´7ø´¢o´$¢´´´´´__
  ´´´´´´¶´´´´¶1o´´´¶ø´´´¶´´´´´´
  ´´´´´´´¶´´´1´1o´´´´´7¶1´´
  ´´´´´´´´´1¶11´¶ø´´´´´ø¶´´´´´´__

  ♥ღ* CÖömÖö staZz???* ღ♥
  ♥ღ* Ya sé!* ღ♥
  ♥ღ* Zuper Biien*ღ♥
  ♥ღ* Y esÖó me da gustÖó.* ღ♥

  ♥ღ* Te dejÖö*ღ♥
  ♥ღ* Ya sabes..* ღ♥
  ♥ღ* SaludÖös*ღ♥
  ♥ღ* BexÖöx y*ღ♥
  ♥ღ* AbraxÖös..!* ღ♥

  ♥ღ* k tengas*ღ♥
  ♥ღ* muii*ღ♥
  ♥ღ* bÖöniitÖö diia.* ღ♥
  ♥ღ* Cuiidate*ღ♥
  ♥ღ* MuxitÖöp.. !* ღ♥

  ♥ღ* EsperÖö..* ღ♥
  ♥ღ* Ya sabeZz???* ღ♥
  ♥ღ* tu fiirmita!!* ღ♥
  ♥ღ* Siin falta eh.!* ღ♥
  ♥ღ* BeNdiiCioNeSs*ღ♥

  ツ……….* ★HöÖlâzZz •★*
  *..★kömÖ tâZ.xD?? •★*………..
  ………..•★*spRöÖ k€ muïï •★*
  •★*bïï€n •★*………….
  ………..* ★pz nömâZ pâzö pârâ •★*
  * ★dcïïrT k€ çhïdâ pïk €hh •★*………
  ……..•★*zprÖ k€ pâz€z x mï m€trö •★*
  •★*pârâ k€ d€j€z •★*………..
  ………* ★tü fïrmïtâ…♥t€ quï€rö •★*…….
  ………•★* •★*………….
  …………* ★çüïdâT€ •★*
  ……………………..* ★by€ •★*……….
  ……….•★*m€ vöy •★*
  ………* ★㋡ Châü •★*
  * •★ *châü!! •★*……….
  ……..«• ρöÖzт мєє! ¸,ø¤º°`

  …………../´¯/)………..(\¯`\
  …………/….//…………..\\….\
  ………../….//…………….\\….\
  …../´¯/…./´¯\………../¯`\….\¯`\
  .././…/…./…./.|_……_|.\….\….\…\.\..
  (.(….(….(…./.)..)..(..(.\….)….)….).)
  .\…………….\/…/….\…\/……………./
  ..\…………….. /……..\………………/
  ….\…………..(…………)…………../
  ……\………….\………../…………./

  0000000_____________000______________000000
  __0000000_______________0________________0000000
  _000000______________SSSSSSSSSSS_SSS_________0000
  00000____________SSSSS________SSSSS___________000
  00000_____________SSSSSS_______SSS_____________00
  00000_______________SSSSSSS____________________00
  00000_________________SSSSSSSS_________________00
  000000___________________SSSSSSSSS____________000
  _000000_____SSSSSSSSS_______SSSSSSSSS________0000
  __0000000__SSSSSSSSS__________SSSSSSSSS____000000
  ____000000_SSSSSSSSS_________SSSSSSSSSS__00000
  ______000000_SSSSSSSSS______SSSSSSSSS_000000
  _________00000_SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS_00000
  ____________0000__SSSSSSSSSSSSSSS__0000
  ______________0000___SSSSSSSSS___0000
  _loS.mIXmOX._____000___SSSSS___000
  _D.sIEMprE.KoN._____000_______000
  _San7Os.PArA._________00_____00
  _XiemPrE.Awn7E.Lk_______00000
  ________________________000

  Opinen.. :D :adios:
   

Compartir